زیان همگانی

one apus wk webster

 

زیان همگانی یا General Average یکی از پوشش های مهم بیمه باربری است که به عنوان یکی از قوانین کهن دریانوردی ریشه در تعاون و همکاری انسان ها دارد . زیان یا خسارت همگانی راهکاری است برای توزیع یک زیان یا خسارت میان همگان جهت برقراری عدالت . وقتی کشتی در میان امواج سهمگین دریا گرفتار میشود و هر لحظه بیم آن میرود که تمام کشتی همراه با کالاها و سرنشینان و کارکنان آن به قعر دریا بروند ، ناخدای کشتی بر اساس اختیارات قانونی که دارد در آن لحظه تصمیم میگیرد بخشی از کالاها و یا تجهیزات را برای نجات کشتی به داخل دریا بیندازد .برای ناخدا در زمانی که این تصمیم را میگیرد نوع کالا و مالک آن هیچ اهمیتی ندارد و هدف ایشان صرفا نجات کشتی و سرنشینان آن میباشد . در صورتی که کشتی نجات پیدا کند و به سلامت به مقصد برسد همه افراد ذینفع در کشتی از جمله صاحبان کالاها و مالک کشتی در زیان ناشی از به دریا ریختن کالاها توسط ناخدای کشتی سهیم خواهند بود و هر یک به نسبت سرمایه ای که روی کشتی داشته اند میبایست در جبران خسارت مشارکت کنند .به عبارت دیگر جبران آنچه به نفع همگان قربانی شده بر عهده همگان است .

3e8627b8 f13d 42eb 98dc 764ae79f6c40

قاعده A از مقررات یورک آنتورپ زیان همگانی را به شکل زیر تعریف میکند : زیان همگانی فقط و فقط هنگامی تحقق می یابد که تفدیه یا هزینه های غیر معمول ، تعمداً صورت گرفته و منطقاً برای حفظ ایمنی همگانی و با هدف اجتناب از خطری که اموال مشترک در یک مخاطره ی دریایی را تهدید میکند به انجام رسیده یا تحمیل شده باشد . زیان همگانی به عنوان یک پوشش مشترک در تمام کلوزهای A,B,C بیمه باربری وجود دارد .

دیدگاهتان را بنویسید