دیه سال 1400

دیه سال 1400

     براساس قانون اسلام اگر فردی  خسارتی جانی برای فرد دیگر وارد نماید که منجربه فوت و یا نقص عضو وی گردد مبلغی به عنوان دیه یا همان خون بها برای جبران خسارت باید پرداخت شود.  دیه در انواع بیمه نامه از جمله بیمه شخص ثالث، بیمه‌های مسئولیت ( بیمه مسئولیت پزشکان، بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه مسئولیت خدماتی و … ) مطرح  می‌شود. در این نوشته می‌خواهیم به بررسی میزان دیه اعضای بدن  و شرایط پرداخت خسارت دیه در سال ۱۴۰۰ بپردازیم:

انواع دیه

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه در شرایط مختلف  انواع مختلفی را دارد:

 • دیه قتل:  دیه قتل مطابق یک دیه کامل بوده که مبلغ آن هر ساله توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود.
 • دیه منافع اعضا: اگر در اثر حادثه ای فردیحواس خود را از دست بدهد ، فرد مقر باید دیه آن عضو را پرداخت نماید. به طور مثال اگر توانایی شنیدن وی مختل شود اما به گوش آسیبی نرساند. این نوع دیه شامل مواردی چون دیه بینایی، دیه شنوایی، دیه عقل، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.
 • دیه جراحت: اگر جراحتی توسط یک فرد به فرد دیگر وارد شود ، فرد مقصر باید دیه جراحت را بپردازد که تعیین مبلغ آن بر اساس میزان جراحت و به تشخیص پزشکی قانونی صورت می‌گیرد مانند ایجاد کبودی، زخم، تورم و …
 • دیه اعضای بدن:  در صورتی که از عضوی تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد و فرد مجرم، آن عضو را از بین ببرد، باید یک دیه کامل بپردازد اما اگر از آن عضو دو عدد وجود داشته باشد، از بین بردن یکی از آنها مجازات پرداخت نصف دیه کامل را به همراه خواهد داشت و اگر هر دو عضو از میان بروند، مبلغ دیه برابر با دیه کامل انسان محاسبه خواهد شد.

دیه چگونه محاسبه می‌شود؟

 

محاسبه دیه هر ساله توسط قوه قضائیه انجام می‌شود و در ابتدای سال میزان دیه ماه عادی و ماه حرام هر سال را اعلام می‌نماید. بر اساس قانون مجازات اسلامی میزان دیه انسان کامل بر اساس نرخ روز ۱۰۰ نفر شتر سالم محاسبه می‌شود. میزان دیه در ماه های عادی و ماه های حرام متفاوت می‌باشد.

 

دیه ماه های حرام چگونه محاسبه می‌شود؟

ماه‌های حرام سال‌های قمری به ترتیب زیر می‌باشد:

 • محرم
 • رجب
 • ذی القعده
 • ذی الحجه

نکته: معیار آغاز و پایان ماه‌های حرام، مغرب شرعی است، به عبارت دیگر ماه رجب از مغرب شرعی روز آخر ماه جمادی الثانی آغاز و با مغرب آخرین روز ماه رجب پایان می‌یابد.

 نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۰

 • دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام  در سال ۱۴۰۰ برابر با ۶۴۰ میلیون تومان می‌باشد.
 • دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه عادی  در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۸۰ میلیون تومان می‌باشد.

ماه‌های حرام سال ۱۴۰۰

ماه‌های حرام و معادل شمسی آن ها در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 • محرم (۱۹ مرداد الی ۱۶ شهریور)
 • ذی القعده (۲۲ خرداد الی ۲۰ تیر)
 • ذی الحجه (۲۱ تیر الی ۱۸ مرداد)
 • رجب (۱۴ بهمن الی ۱۲ اسفند)

دیه کبودی چقدر می‌باشد؟

بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شوند، گفته شده سیاه شدن پوست صورت شش هزارم، کبود شدن آن سه هزارم و سرخ شدن آن یک و نیم هزارم دیه کامل است و همچنین تغییر رنگ پوست سایر اعضای بدن هم نصف موارد گفته شده است. البته میزان دیه کبودی بر اساس اینکه در کدام یک از اعضای بدن رخ داده و چقدر نمایان باشد، متفاوت می‌باشد.

 

دیه اعضای بدن در سال ۱۴۰۰

 

نوع صدمه وارده و میزان مبلغ دیه هر کدام در سال ۱۴۰۰ بر اساس دیه مصوب سال ۱۴۰۰بوده و به  ترتیب زیر می‌باشد:

 • دیه قطع یک دست : ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • دیه قطع یک پا : ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • دیه شکستگی بینی: ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • دیه شکستگی استخوان دست: ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • دیه شکستگی استخوان پا : ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • دیه خرد شدگی استخوان در صورت التیانم مطلوب: ۶۳۹.۹۸۴.۰۰۰ ریال
 • دیه شکستگی دنده محیط بر قلب: ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • دیه شکستگی سایر دنده ها: ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • دیه شکستگی ستون فقرات در صروت التیام مطلوب: ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • دیه شکستگی استخوان ترقوه در صروت التیام مطلوب: ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به سر و صورت چیست؟

 • حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (یک صدم دیه کامل)
 • دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (دو صدم دیه کامل)
 • متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (سه صدم دیه کامل)
 • سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (چهار صدم دیه کامل)
 • موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان نمایان شود. (پنج صدم دیه کامل)
 • هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند. (ده صدم دیه کامل)
 • مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد. (پانزده صدم دیه کامل)
 • مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد. (یک سوم دیه کامل)
 • دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه شکستگی سر، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

انواع دیه و ارش جراحت های وارد شده به بدن چیست؟

در این زمینه باید گفت جراحات وارد شده به بدن به اندازه نصف جراحات وارد شده به سر و صورت دیه تعلق می‌گیرد. میزان دیات جراحات بدن به شرح زیر می باشد:

 • حارصه: خراش پوست بدون اینکه خون جاری شود. (۰.۵ صدم دیه کامل)
 • دامیه: جراحت سطحی که باعث بریدگی گوشت شود و همراه خون کم یا زیاد باشد. (یک صدم دیه کامل)
 • متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. (۱.۵ صدم دیه کامل)
 • سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. (دو صدم دیه کامل)

 

میزان دیه برخی از مواردی که بیشتر مورد توجه می‌باشد(در سال ۱۴۰۰) به ترتیب زیر می‌باشد:

 • سیاه شدن صورت بدون جراحت : شش دینار برابر ۲.۸۸۰.۰۰۰ تومان
 • کبود شدن صورت : سه دینار ۱.۴۴۰.۰۰۰ تومان
 • سیاه شدن سایر اعضا بدن: سه دینار ۱.۴۴۰.۰۰۰ تومان
 • سرخ شدن اعضای بدن: ربع دینار ۱۲۰.۰۰۰ تومان
 • دیه نطفه که در رحم مستقر شده: بیست دینار ۹.۶۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه علقه که خوم بسته است: ۱.۹۲۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح در آن دمیده نشده است (فرقی بین دختر و پسر نیست): یکصد دینار ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنین که روح در آن پیدا شده است. اگر پسر باشد (دیه کامل) ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنینی که روح در آن دمیده شده (اگر دختر باشد) نصف دیه مرد مسلمان ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه جنین که روح در آن دمیده شده است و اگر مشبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • دیه مضقه که به صورت گوشت در آمده باشد (شصت دینار) : ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان

نکته : مبالغ فوق به صورت حدودی بوده و رای دادگاه معیار پرداخت خسارت می‌باشد.

میزان و مبلغ دیه شکستگی بینی در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب  فساد بینی و از بین رفتن کامل ان شود دیه کامل است. اگر بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل است و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است. سایر شرایط شکستگی بینی به ترتیب زیر می باشد:

 1. قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی استدیه کامل دارد.
 2. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است.
  لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.
 3. شکستن استخوان بینی درصورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد.
  چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجبیک‌ دهم دیه کامل است و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است.
 4. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.
 5. از بین بردن هریک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 6. فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل است.
 7. از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 8. سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 9. سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، و اگر بهبود یابد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است.
 10. دیه از بین بردن نوک بینیکه محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.
 11. دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یک ‌نهم دیه کامل است.
 12. دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود یابد، یک‌ بیستم دیه کامل است.
 13. دیه سوراخ کردن یک‌ طرف بینیبا پرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل است.
 14. دیه سوراخ کردن یک‌ طرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود یابد، یک‌ پانزدهم دیه کامل است.
 15. دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌ سوم دیه کامل دارد.
 16. دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، اگر بهبود یابد یک ‌دهم دیه کامل است.

 

دیه ستون فقرات در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

شرایط پرداخت دیه ستون فقرات بر اساس نوع و میزان خسارت و همچنین میزان درمان پذیری خسارت متفاوت می باشد:

دیه شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود موجب دیه کامل است.

دیه شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد : موجب دو دیه است ؛ اول دیه شکستگی ستون فقرات و دوم دیه یا ارش هر یک از عوارض بوجود آمده ، مثلا اگر شکستن ستون فقرات باعث شود که فرد آسیب دیده توان راه رفتن یا نشستن و یا توان جنسی یا کنترل ادرار خود را نیز از دست بدهد ، فرد مقصر باید علاوه بر دیه شکستگی ستون فقراتی که دیگر درمان نمی شود را  بدهد و هم دیه صدمه دیگری را که به قربانی به صورت غیر مستقیم وارد کرده است .

دیه شکستن ستون فقرات منجر به فلج شدن پاها

در ادامه ماده ۶۴۷ دیه شکستن ستون فقرات منجر به فلج شدن یا سست شدن پاها آمده است . طبق این بند از این ماده شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد، علاوه بر دیه ستون فقرات ، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است. یعنی اینکه علاوه بر دیه ستون فقرات ، دیه فلج پا نیز باید پرداخت شود.

لازم به ذکر است که وقتی قاضی در حکمش مقدار دیه شکستن ستون فقرات را مشخص کرد، شخص مسئول پرداخت دیه ، باید در مهلت قانونی مشخص شده ، دیه را به منجی علیه (قربانی) بپردازد؛ در غیر این صورت می توان از او بابت پرداخت نکردن مبلغ دیه شکایت کرد. علاوه بر این، همانطور که اشاره شد مبلغ دیه ستون فقرات با توجه به نرخ دیه سالی که قرار است دیه پرداخت شود ، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

میزان و مبلغ دیه جنین

شرایط پرداخت دیه جنین به ترتیب زیر می‌باشد :

 1.  نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل ( ۲ درصد )
 2. علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل ( ۴ درصد )
 3.  مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل ( ۶ درصد )
 4.  عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل ( ۸ درصد )
 5.  جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل ( ۱۰ درصد )
 6.  دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل ( صد در صد ) و اگر دختر باشد نصف آن ( ۵۰ درصد ) و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل ( ۷۵ درصد )
 7.  هرگاه در اثر خسارت  وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.
 8.  هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.
 9.  هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.
 10. دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.
 11.  هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

میزان دیه پارگی پشت ساق پا در تصادف رانندگی چه میزان می باشد؟

اگر فرد تصادف کند و شکستگی اتفاق بیافتد و با توجه به این که جراحت شما جراحت منقله می‌باشد یعنی جراحتی که فقط با جابجایی استخوان بهبود و التیام می یابد و ۷.۵ درصد دیه به آن تعلق میگیرد.

دیه دست و پا در سال ۱۴۰۰

میزان دیه دست و پا با توجه به نوع خسارت و محل خسارت متفاوت می باشد به عنوان مثال دیه شکستگی دست و پا، دیه سوختگی دست و پا، دیه کبودی دست و پا با هم متفاوت می باشد. همچنین محل خسارت نیز در محاسبه میزان دیه تاثیر گذار می باشد. مثلا محل آسیب مچ دست است یا ساعد و یا قسمت دیگر هر کدام دیه جداگانه دارد.

 

دیه هرماه استراحت چقدر است ؟

در بیمه نامه ثالث استراحت طول درمان شامل هزینه نمی باشد، این موضوع صرفا به جهت بهبودی کامل زیاندیده برای موارد رفع مشکل و بهبودی فرد می باشد.

دیه خراشیدگی، ساییدگی، کبودی و بریدگی اعضای بدن در درگیری چقدر است؟

در صورت بهبودی جراحات وارد شده در حادثه نرخ دیه برابر ۲۰.۷ درصد از دیه کامل می‌باشد.

 

دیه بخیه دست و کبودی اعضای بدن چقدر است؟

دیه جراحت منجر به بخیه اگر از نوع دامیه باشد در سر و صورت ۲ درصد و در بدن یک درصد دیه کامل کبودی اعضای بدن هر یک معادل پانزده صدم یک درصد دیه کامل مرد مسلمان است.

 

دیه و ارش کبودی اعضای بدن به چه صورت محاسبه می‌شود ؟

برای کبودی در نقاط مختلف بدن میزان دیه مشخص شده است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، دیه کبودی در سر و صورت ۰.۳درصد از دیه کامل و در سایر نقاط بدن ۰.۱۵درصد از دیه کامله می‌باشد.

 

دیه کبودی مختصر اعضای بدن چقدر است ؟

باسلام … میزان دیه هر کبودی در سرو صورت معادل ۰/۳ درصد دیه کامل و دیه هر کبودی در سایر اعضاء بدن معادل ۰/۱۵ درصد دیه کامل ثابت است.

 

اگر عضوی پس از خسارت ازکارافتاده شود و خوب کار نکند، خوب کار نکردن عضو چه دیه ای دارد؟

اگر پزشکی قانونی برای شما درصد از کارافتادگی و کاهش محدوده حرکتی درنظر گرفته باشد به میزان آن درصد از دیه پا بهره مند میشوید .ولی به نظر من به مرور زمان بهبود پیدا میکنید و پزشکی قانونی احتمالا به این مورد درصدی نمیدهد.

دیدگاهتان را بنویسید